AÇIK ARŞİVLER

Açık Erişim Nedir?

Açık Erişim araştırma literatürü teknik raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında hakemli dergi makalelerinin, konferans bildirilerinin ücretsiz, çevrimiçi kopyalarından meydana gelir. Çoğu durumda bunların kullanımında okuyucular için lisans sınırlaması yoktur. Bu nedenle araştırma, öğretim ve diğer amaçlar için ücretsiz kullanılabilirler.

 


YENİSmile

Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex.com) 

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) İnternet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. 'Akademik araştırma' ve 'makale arama' kapsamında hizmet veren Acarindex.com veri tabanında barındırdığı 'hakemli dergi' ve on binlerce 'makale' ile her gün binlerce araştırmacıya hizmet vermektedir. Acarindex.com'da makalelere yorum yapabilir, sosyal ağlarda paylaşabilir ve üye olarak yeni sayı ve makalelerinizi ekleyebilirsiniz.Türkiye başta olmak üzere dünya genelinden aylık ortalama 100 bin araştırmacıya akademik yayınlara erişim hizmeti veren Acarindex.com, alanında sayılı siteler arasındadır ve arşivinde barındırdığı 430'u aşkın akademik dergi ve on binlerce akademik makale ile araştırmacılara geniş ve derin akademik çalışma imkanı sağlamaktadır. 


ULUSAL AÇIK ARŞİVLER 

 Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi -- Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi -- Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim Sistemi -- Çukurova Üniversitesi Açık Erişim Sistemi 

Doğuş Üniversitesi  -- Dokuz Eylül Üniversitesi -- Gazi Üniversitesi -- İYTE Açık Erişim Sistemi -- Lefke Avrupa Üniversitesi Açık Erişim Sistemi -- Mevzuat Bilgi Sistemi 

Özyeğin Üniversitesi --Sabancı Üniversitesi --Süleyman Demirel Üniversitesi


DERGİPARK Akademik

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan DergiPark Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.  DETAY


PEDro Fizyoterapi Kanıt Veri Tabanı

PEDro Fizyoterapinin Kanıt Veri Tabanıdır. PEDro 32.000’in üstünde fizyoterapi ile ilgili randomize kontrollü çalışma, sistematik derleme, ve klinik uygulama kılavuzlarını kapsayan ücretsiz bir veri tabanıdır.


 

 

Açık Erşim Arama Motorları  
Başlık Konu Açıklama
BASE: Biefeld Academic Search Engine Genel Biefeld Üniversitesi’nin hazırladığı çok disiplinli akademik bir arama motorudur.
DMOZ Open Directory Project Genel “Açık Dizin Projesi”, web kaynaklarının dizinidir.
Dogpile Genel Tek ara yüzden arama motorları üzerinden toplu arama yapar.
Find Article in BNET Genel Akademik ve genel konulu milyonlarca e-kaynağa tam metin erişim olanağı sunar.
Google Scholar Genel Akademik (makale, bildiri, tez, kitap, teknik rapor v.b.) literatürde arama imkanı sunar.
ipl2 (Internet Public Library) Genel Binlerce gönüllü kütüphaneci ve bilgi uzmanı ve öğrencinin referans sorularına verdikleri yanıtları içerir.
OAIster: Union Catalog of Digital Resources Genel Dijital koleksiyonların toplu katalog özelliğini taşır ve 12 milyona yakın kayda erişim sağlar.
Science.gov Genel ABD’nin bilim, bilgi ve araştırma sonuçlarını sunan bir kaynaktır.
Scirus: For Scientific Information Only Fen Bilimleri İnternet üzerindeki yüzlerce milyon bilimsel yayına erişim sağlayan bilimsel arama motorudur.
TechXtra Mühendislik Önemli web siteleri, kitaplar, endüstri haberleri, iş ilanları, e-dergiler, teknik raporlar, tezler v.b. kaynakları içerir.
Virtual Library Genel Web kaynaklarını kataloglayan bir arama motorudur.

 

Açık Erişim Arşivleri  
Başlık Konu Açıklama
AEI (Archive of European Integration) Avrupa Birliği Avrupa entegrasyonu ve birleşmesiyle ilgili dokümanların arşividir.
Ankara Üniversitesi Açık Ders Materyalleri Genel Açık ders materyalleri öğrenme ve paylaşma amacı ile sunulmaktadır, özellikle öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.
Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
ArchNet: Architecture  Mimarlık Müslüman kültür ve medeniyetlere odaklanan uluslararası bir online mimarlık konulu veri tabanıdır.
arXiv.org Fen Bilimleri Fizik, matematik, bilgisayar bilimleri ile ilgili elektronik kaynaklara tam metin erişim sağlar.
Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Atılım Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Bahçeşehir Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
BBC: Open News Archive Genel Açık haber arşivi.
CODA (The Caltech Collection of Open Digital Archives) Genel Caltech Kütüphanesi’nin açık erişim koleksiyonu.
CogPrints: Cognitive Sciences E-print Archive Genel Bilişsel bilim (psikoloji, norobilim, dilbilim v.b.) elekronik arşivi.
Çukurova Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Çukurova Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Digital Library of Information Science and Technology (DLIST) Bilgi Bilim Bilgi bilim ve teknolojileri konusunda yayınları ihtiva eden dijital kütüphane.
Digital South Asia Library (DSAL) Genel, Asya Kapsamında her türlü yayını barındıran Güney Asya konulu bir dijital arşivdir.
Doğuş Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Doğuş Üniversitesi'nin entelektüel birikimini bir araya toplayarak sunan kurumsal bir aşiv sistemidir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
DRIVER: Digital Repository Infrastructure Vision for Eur. Research Genel Tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli digital kaynakları toplu olarak bir arada sunar.
E-LIS: E-Prints in Library and Information Science   Bilgi Bilim Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşivdir.
E-Print Network Fen Bilimleri Örnek belgeleri, özetleri dahil olmak üzere erişime sunar.
Europeana Genel, Avrupa Avrupa’daki kütüphane ve müzelerde bulunan çesitli doküman, görüntü, ses ve video türü kaynakları içerir.
Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi Genel Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Higher Intellect Genel Çeşitli konularda yüz binlerce elektronik doküman sunar.
Humanities Text Initiative Genel Beşeri Metin Girişimi. 1994 yılından itibaren tam metin kaynaklara çevrimiçi erişim sağlar.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Sistemi Genel İzmir Yüksek Tekonoloji Estitüsü Kurumsal Arşiv Sistemidir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
Mevzuat Bilgi Sistemi Hukuk Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik tebliğ ile bazı kanunların mülga hükümlerini verir.
Open Humanities Press İnsan Bilimleri İnsan bilimleri alanında; kitap, dergi, vb. yayınları açık erişimli sunan bir yayıncıdır.
Open Learn Genel Öğrenci ve eğitmenler için, eğitim kaynaklarına serbest erişim sağlayan bir açık arşivdir.
OpenCourseWare Consortium Genel İnternet ortamında serbest erişilebilen akademik ders materyalleri sunar.
OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) Genel Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir ve içeriklerinde toplu arama yapar.
OTA (The Oxford Text Archive) Edebiyat, Dilbilim Yüksek öğrenim ve araştırma amaçlı kullanılmak üzere, edebiyat ve dilbilim alanındaki metinleri sunar.
Özyeğin Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Genel Özyeğin Üniversitesi’nin entelektüel birikimine erişim sağlayan bir kurumsal arşiv sistemidir.
PANDORA: Australia’s Web Archive Genel Avsutralya online yayınları arşivi.
PLOL (The Public Library of Law) Hukuk Dünyanın en geniş ücretsiz hukuk kütüphanesi.
RePEc (Research Papers in Economics) Ekonomi Ekonomi alanında tam metin elektronik yayınları sunan bir açık erişim kaynağıdır.
ROAR (Registry of Open Access Repositories) Genel Kurumsal açık arşiv sitelerinin listesini verir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Arşiv Veri Tabanı Genel SDÜ Üniversitesi öğretim elemanlarının yayınlarını ihtiva eden bir arşivdir.
The European Library Genel Avrupa’daki 40 civarında milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar.
Türk Öyküleri Sandığı  Türk Edebiyatı Türk halkbilimi ve edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzlar sunar.
UNESCO Documents and Publications Genel, UNESCO UNESCO’nun 1945’den günümüze yayınlarını içerir. Bir kısmı tam metin erişime açıktır.
World Bank: GDF Online (Global Development Finance) Finans Genel gelişim finansı verilerini sunar.
World Bank: GEM (Global Economic Monitor) Ekonomi Günlük güncellemelerle global ekonomik gelişmeleri sunar.

*ANKOS'un açık erişim sayfasından alıntı yapılmıştır.