E-DERGİLER-İNDEKSLER-BİBLİYOGRAFYALAR- KAYNAKÇALAR


Asos       Med        Ulak         hukuk


TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ -- İSAM İLAHİYAT MAKALELERİ --BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI


                               Science and Education Publishing (Open Access Journal List)

Turkish Journal of Analysis and Number Theory


 

E-Dergiler  

 

Başlık Konu Açıklama
BioMed Central : The Open Access Publisher Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp BioMed Central’ın yayınladığı 200 civarındaki dergiye tam metin erişim sağlar.
DOAJ (Directory Of Open Access Journals) Genel Disiplinlerarası içerikte bir kaynaktır; çeşitli konularda binlerce derginin tam metin makalelerini sunar.
ERIC: Education Resources Information Center Eğitim İçeriğinde 1 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt vardır ve birçok kaynağa tam metin erişim sağlar.
Free Medical Journals Tıp İnternet üzerinden erişilebilen açık erişimli tıp dergilerini verir.
Gateway For Free E-journals Genel Çeşitli konularda tam metin dergileri kapsar.
Hindawi Publishing Corporation Fen Bilimleri Geniş bir yelpazede yüzlerce hakemli, açık erişim dergileri ile hızla büyüyen bir akademik yayıncıdır.
Internet Library of Early Journals Genel 18. ve 19. yüzyıllara ait bazı seçilmiş dergileri içerir.
JURN Güzel Sanatlar, İnsan Bilimleri Güzel sanatlar ve insan bilimleri alanında açık erişimli dergileri indeksler ve kullanıma sunar.
Library of Congress, Electronic Journals Library Genel Veritabanı kapsamında serbest erişilebilen tam metin dergi makaleleri bulunmaktadır.
Open J-Gate Genel Çeşitli konularda binlerce derginin içeriğine tam metin erişim sağlar.
PLOS: Public Library of Science Fen Bilimleri, Tıp Açık erişimli fen bilimleri ve tıp konulu dergileri kullanıma sunar.
Springer Open Teknoloji, Tıp Springer yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.
TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT) Fen Bilimleri, Mühendislik 1922’den günümüze temel ve uygulamalı bilimler ile mühendislik alanlarında yayınlanan yerli dergileri içerir.
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Sosyal Bilimler 2002’den günümüze sosyal bilimler alanında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir.
TÜBİTAK-ULAKBİM Tıp Veri Tabanı Tıp 1996’dan günümüze sağlık bilimleri alanında Türkiye’de yayınlanan dillerdeki özgün araştırma makalelerini içerir.
TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Yaşam Bilimleri 2001’den günümüze Tarım, Hayvancılık, Orman Bilimleri ve Biyoloji alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içerir.
Wiley Open Access Genel Wiley yayınevinin açık erişimli dergilerine erişim sağlar.