TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) Kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır.

HKÜtüphane TÜBESS aboneliğini başlatmıştır. İyi Araştırmalar