*Ücretsiz Veritabanları, Açık Arşivler, Sözlükler, Tezler vs. pek çok internet kaynaklarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

 Açık (E-Print) Arşivler
 ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu
 Ansiklopediler
 Arama Motorları
 Arama Motorları- Bilimsel
 Arama Motorları-Türkçe
 Arşivler
 Askeri Kurumlar
 Avrupa Birliği
 Bakanlıklar
 Bankalar/Finans Kurumları
 Belgesel Filmler
 Bibliyografyalar
 Bilgi Okuryazarlığı
 Bilgi ve Belge Yönetimi
 Biyografiler
 BURS VEREN VAKIFLAR
 Derleme Kütüphaneleri
 Dünya Kütüphaneleri
 Electronic Journals
 Elektronik Dergiler
 Elektronik Dergiler- Fen ve Mühendislik
 Elektronik Dergiler- Sosyal Bilimler
 Elektronik Dergiler- Tıp
 Elektronik Dergiler- Yaşam Bilimleri
 Elektronik Kitaplar
 Elektronik Kitaplar (Sesli)
 Ermeni Sorunu
 Facebook Grup Sayfamız
 Fen Bilimleri/Mühendislik
 Fotoğraflar
 Gazeteler
 Gazeteler-Sakarya
 Halk Kütüphaneleri
 Haritalar
 İl Rehberleri
 Kamu Kuruluşları
 Kamu Kuruluşları-Sakarya
 Kurum Kütüphaneleri
 Kütüphane Toolbar
 Kütüphanede Bulunan CD-ROM Bilgi Kaynakları
 Makale Aramak İçin
 Massachusettes Institute of Technology : MIT OpenCourseWare a free, open, publication of MIT Course Materials
 Milli Kütüphaneler
 Mustafa Kemal Atatürk
 Müzeler
 Müzik
 Okul Kütüphaneleri
 Öğrenim Kaynakları
 Önemli Telefonlar
 Özel Statülü Devlet Üniversiteleri-Yurt Dışı
 Sakarya Üniversitesi Dergileri
 Sakarya'da Yayımlanan Süreli Yayınlar
 Sosyal Bilimler
 Sözlükler
 Tablolar/Ressamlar
 Tezler
 Tezler- Türkiye
 Tıp/Sağlık Bilimleri
 Toplu Kataloglar- Türkiye
 ULAKBİM Veri Tabanları
 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Kitapçığı (A-B-C Grubu Dergi Listesi)
 Uluslararası Organizasyonlar
 Ücretsiz Kurslar
 Ülkeler
 Üniversite Kütüphaneleri
 Üniversiteler-Dünya
 Üniversiteler-KKTC
 Üniversiteler-Türkiye
 Yayınevleri
 Yemek Tarifleri
 Yurtdışındaki Türk Akademisyenler

*Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanan Sanal Kütüphaneden alıntı yapılmıştır.