Süreli yayınlar

Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu (dergi, gazete, rapor, istatistik vs.) oluşturmak ve geliştirmek için satın alma, bağış ve değişim yoluyla sağlama ve belli bir düzen içinde kullanıma sunma hizmetidir.

 

  • Kütüphaneye gelen bir süreli yayın teknik işlemleri tamamlandıktan sonra kütüphanemizin Süreli Yayınar bölümünde alfabetik düzende açık raf sistemine göre hizmete sunulmaktadır.

  • Süreli yayınlar Üniversitemiz akademik ve iaderi personellerine 7 gün süre ile 2 dergi, öğrencilerine ise 2 gün süre ile 1 dergi ödünç verilmektedir.

  • Süreli yayınların son sayıları güncelliğini yitirmemesi ve tüm kullanıcıların yararlanabilmesi için ödünç verilmemektedir.