Yayın Sağlama

Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanması hizmetidir.

  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kütüphane üyesi tüm kullanıcılar yayın isteğinde bulunabilirler.
  • Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmeleri için kütüphaneye üye olmaları ve “Kütüphane Hesabı” açtırmaları gerekmektedir.
  • Yayın istekleri her yıl Şubat ve Haziran aylarında belirtilen son güne kadar yapılmalıdır. Diğer zamanlarda istenen yayınlar “Koleksiyon Geliştirme Politikası” kuralları kapsamında yayınların  aciliyeti ve talep sayısına göre değerlendirmeye alınır.
  • Kütüphane Hesabı olan kullanıcılar Kütüphane Web sayfasındaki “Kütüphane Hesabım” bölümüne kullanıcı adı ve şifrelerini girerek açılan sayfadaki “Eser İstek” veya “Ders Kitabı İstek” formlarından;
  • İstenecek yayınlar ders kitaplarına yardımcı, bilimsel ve kültürel içerikli kitaplar, görsel-işitsel (multimedya) ve süreli yayınlar ise “Eser İstek”bölümündeki,
  • İstenecek yayınlar derslerde okutulacak kitaplar ise “Ders Kitabı İstek” bölümündeki,
  • İstenecek yayınlar diğer üniversite kütüphanelerinden talep edilecekse “Kütüphanelerarası Ödünç (KAÖ) İstek” (bu hizmetten sadece akademisyenler yararlanabilir) formlarını eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
  • Formlara girilmiş eksik bilgiler dikkate alınmaz.