Hakkımızda

HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi, üniversitemizin öğretim ve araştırma politikasına uygun olarak eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer kullanıcıların eğitim ve öğretimine ilişkin bilgi ve belge gereksinimlerini karşılamaktadır.

     Kütüphanemiz her gün gelişerek ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen dünya biliminin son verilerini bilgi, bilgisayar, ağ ve iletişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanarak hızlı ve ekonomik olarak zaman ve mekan sınırı olmadan kütüphane kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

     Üniversitemiz kütüphanesi, bilgi çağında bilgi toplumu olabilmenin gerektirdiği yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip araştıran, sorgulayan aradığı bilgiye kolayca erişebilen ve eriştiği bu bilgiyi sentezleyebilen, değerlendirebilen ve yeniden düzenleyebilen tüm bunları yaparken de bilgi ve iletişim teknolojilerini de en etkin bir şekilde kullanabilen bilgi okuryazarı bireylerin yetişmesinde üniversite ve kütüphane işbirliği içerisinde çalışarak katkı sağlamayı hedeflemektedir.

     Kütüphane kaynaklarımız Dünyanın ve Ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya (Cd,Vcd,Dvd vb.) kaynaklarını içeren bir koleksiyona sahiptir.

     Tüm kütüphane hizmetleri “Kütüphane Otomasyonu” üzerinden yürütülmektedir.  Otomasyon ile entegre Kütüphane Web Sayfası aracılığı ile  internet üzerinden, Çevrimiçi (online) Kütüphane Katalogu, e-veritabanları ve diğer e-kaynaklara erişim sağlanabilmektedir. Kütüphane web sayfamız üzerinden İnternette arayıp da bulamayacağınız akademik ve güvenilir bilgi kaynaklarına 7/24 erişilebilmektedir. Bunların dışında  Kütüphane Hesabınız üzerinden ödünç takibi, kitap ayırtma, kitap siparişi, diğer üniversite kütüphanelerinden kitap/makale isteme (Kütüphanelerarası Ödünç)   gibi işlemler yapabilirsiniz.