Kanunum.com Hukuk Veritabanı deneme erişimi [17.04.2017]

17 Nis

2017

Kanunum.com Hukuk Veritabanı deneme erişimi [17.04.2017]

 Kanunum.com Hukuk Veritabanı deneme erişimi [17.04.2017]

Değerli araştırmacılarımız,

http://www.kanunum.com Veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar üniversitemiz IP’leri üzerinden deneme erişimine açılmıştır.

 
Kanunum’un veritabanı, teyidi yapılmış, metinsel tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir içerikte, yasama, yürütme ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki metinleri sunmaktadır. İçeriğimiz ek bilgilerle işlenmiş olarak, kaynak metinlerle birlikte sunulurlar.

Kanunum’da kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi Gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri, resmi kanallar yoluyla kamuya açılmış olan birçok Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını bulabilirsiniz.

 
Kanunum.com Galatasaray ÜniversitesiKoç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, T.B.M.M. gibi kurum kampüsleri yanında İstanbul’un ve Ankara’nın önemli birçok hukuk bürosu ve müşavirliğinde de kullanılmaktadır. Üye kurum ve kullanıcılara buradan (http://www.kanunum.com/Hakkimizda/12) ulaşabilirsiniz.
 
Kanunum‘u diğer emsal veritabanından ayıran özellikleri detaylı olarak  da buradan (http://www.kanunum.com/Hakkimizda/2) görebilirsiniz.

Haber Aboneliği

Havaalanı Yolu Üzeri 8. Km Gaziantep

Mütercim Asım Kütüphanesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

0(342) 211 8080