MÜTERCİM ASIM KÜTÜPHANESİ

Kütüphane Kuralları

KÜTÜPHANE KULLANIM KURALLARI

Genel Kurallar

1. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girmemek; kütüphanede ses ve gürültü yapmamak.

2. Kütüphanede cep telefonu kullanılmamalı; kapalı veya sessize alınmalıdır.

3. Kütüphane materyalleri ve eşyalarına zarar verilmemelidir.

4. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu tutulamaz.

5. Yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Hiçbir yayın kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz. Böyle bir durum karşısında yasal işlem başlatılır.

6. Kütüphanede kullandığınız kitap veya dergiler raflara yerleştirilmemeli masaların üzerine bırakılmalıdır.

Ödünç Verme ve İade Kuralları

1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kütüphanesinden kaynak ödünç almak için üniversite kimlik kartınızla birlikte Kütüphane Ödünç Verme Birimine gelerek “Kütüphane Üyelik Formu” nu doldurmanız ve Kütüphane Hesabınızı açtırmanız gerekmektedir.

2. Üniversite dışından gelen kullanıcılar kütüphane kaynaklarını kullanabilirler ancak ödünç kaynak alamazlar.

3. Üye Kullanıcılar her kütüphane kaynağı alış verişinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadır. Kimlik kartı olmayan kişilere kaynak ödünç verilmez. Başkasının kimlik kartıyla kaynak ödünç alınamaz.

4. Başka okuyucuda bulunan bir kaynak önceden ayırtılabilir. Ancak iadesi yapılmış ayırtılan kaynak, 2 gün içinde kütüphaneden alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.

5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi mensubu Akademik ve idari personeller bir defada 1 ay süre ile 10 kitap, 7 gün süre ile 2 dergi, 2 çoklu ortam kaynağı (CD, DVD, VCD, Kaset vs.) ödünç alabilirler.

6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrencileri, bir defada 15 gün süreyle 5 kitap, 2 gün süre ile 1 dergi 1 çoklu ortam kaynağı (CD, DVD, VCD, Kaset vs) ödünç alabilirler.

7. Dergilerin ve gazetelerin son sayıları ödünç alınamaz.

8. Rezerve (kısa süreli ödünç verme) Bölümündeki kaynaklar kaynağın kullanım durumuna göre saatlik veya günlük ödünç alınabilir.

9. Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden ödünç kitap alamazlar.

10. Referans kaynakları (sözlükler, ansiklopediler, el kitapları vs.) ve tezler ödünç alınamaz, kütüphane dışına çıkarılamaz.

11. Ödünç alınan kitapların süresinin uzatılması, ödünç verme süresinin sonunda başka okuyucu tarafından istenmemişse, öğretim üyeleri için 4, öğrenciler için ise 2 iki defa yenilenebilir. Dergiler ve çoklu ortam kaynaklarının süreleri uzatılamaz.

12. Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü veya Ödünç Verme Birimi Sorumlusu gerekli durumlarda ödünç alınan kaynakları iade süresi dolmadan kullanıcıdan geri isteyebilir.

13. Kütüphane, herhangi bir kaynağı ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcıları uyarmaya çalışır. Uyarı yapılmamış olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sorumluluk kullanıcıya aittir.

14. Kütüphane kullanıcıları ödünç alıkları kaynakların kullanma sürelerini iade tarihi dolmadan 2 gün önce Kütüphane web Sayfasından Kütüphane Hesabına girerek 1 defalık uzatma yapabilirler.

15. İade tarihi geçmiş kaynakların kullanma süreleri uzatılmaz. Ödünç aldığı kaynaklarla birlikte kütüphaneye gelerek günlük gecikme bedeli ödendikten sonra uzatma talebinde bulunulabilirler.

Ödünç Alınan Kaynakları Geciktirme, Kaybetme, Zarar Verme

1. Ödünç alınan kaynakların geciktirilmesi durumunda her kitap, dergi ve çoklu ortam kaynağı için günlük geciktirme ücreti alınır.

2. Kitap, dergi veya çoklu ortam kaynaklarının kaybedilmesi halinde, okuyucu o günkü Merkez Bankası’nca ilan edilen kur üzerinden hesaplanan fiyata %50 ilave edilerek, bulunan değeri ve kaybı bildirme tarihine kadar biriken gecikme ücretini birlikte öder.

3. Kullanıcı almış olduğu kaynağı 30 günden fazla geciktirir ise kütüphane hesabı 1 dönem boyunca kapatılır ve ödünç yayın verilmez.

4. Kütüphane içinde ve dışında kütüphane kaynağına herhangi bir şekilde zarar verenlerden, kaynağın güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek bedeli alınır.

5. Açık raflarda duran ve dünya kitap piyasasında bulunabilecek yabancı dil kitapların kaybedilmesi durumunda güncel fiyatına %50 işlem parası eklenerek alınır.

6. Reserve Bölümünde bulunan kitapların kaybedilmesi durumunda güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek alınır.

7. Bu cezanın miktarı her yıl Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kuruluna önerilir ve karara bağlanır.

8. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen kaynak için hatırlatma yazısı gönderilir. Bir ay içinde iade edilmeyen kaynak kayıp kabul edilir. Durum yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamına bildirilir.

Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL)

1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım Kütüphanesinde bulunmayan kaynaklar “Kütüphaneler Arası İşbirliği (ILL)” kuralları kapsamında diğer Üniversite ve araştırma kütüphanelerinden temin edilir.

2. Bu hizmetten sadece üniversitemiz akademik personeli yararlanabilmektedir.

3. Kaynağın nasıl sağlanacağı kütüphanelerarası ödünç verme kurallarına bağlıdır. Her kütüphanenin kendine özgü kuralları geçerlidir.

4. Kütüphaneler Arası Ödünç Verme hakkında ayrıntılı bilgi için “Hizmetler/Ödünç Verme” bölümüne bakınız.