MÜTERCİM ASIM KÜTÜPHANESİ

Hizmetler

ÖDÜNÇ VERME HİZMETLERİ

Kütüphane kaynaklarının, kütüphaneye üye kullanıcılarımıza araştırma ve eğitim çalışmaları için kütüphane içinde ve dışında belirtilen kurallar kapsamında ödünç verilmesi hizmetidir.

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesiöğrencileri, akademik ve idari personelleri, mütevelli heyet üyeleri kütüphanemizin doğal üyesidir. Kütüphaneye üye olmak ve kurum kimlik kartlarını göstermek suretiyle kütüphanemiz kaynaklarından yararlanabilirler, “Ödünç Verme Kuralları” kapsamında ödünç kaynak alma talebinde bulunabilirler.
 • Üniversite dışından gelen kullanıcılar kütüphane kaynaklarını kullanabilirler ancak ödünç kaynak alamazlar.

Üyelik İçin;

 • Kütüphane üyeliği için; kütüphane web sayfamızdaki  “e-üyelik formunu” eksiksiz doldurup üniversite kimlik kartınızla birlikte “Kütüphane Ödünç Verme Birimine” giderek üyeliğinizi onaylatmanız gerekmektedir.
 • Kütüphane üyelerinin değişen kişisel bilgilerini kütüphaneye bildirmesi gerekmektedir. Özellikle elektronik posta adresinizi ve iletişim bilgilerinizi kütüphaneye bildirmeniz herhangi bir durumda size ulaşmamız için çok önemlidir.

SÜRELİ YAYINLAR

Üniversite eğitim ve öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu (dergi, gazete, rapor, istatistik vs.) oluşturmak ve geliştirmek için satın alma, bağış ve değişim yoluyla sağlama ve belli bir düzen içinde kullanıma sunma hizmetidir.

 • Kütüphaneye gelen bir süreli yayın teknik işlemleri tamamlandıktan sonra kütüphanemizin Süreli Yayınlar bölümünde alfabetik düzende açık raf sistemine göre hizmete sunulmaktadır.
 • Süreli yayınlar Üniversitemiz akademik ve idari personellerine 7 gün süre ile 2 dergi, öğrencilerine ise 2 gün süre ile 1 dergi ödünç verilmektedir.
 • Süreli yayınların son sayıları güncelliğini yitirmemesi ve tüm kullanıcıların yararlanabilmesi için ödünç verilmemektedir.

DANIŞMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Kütüphanemizin hizmet verdiği her tür kullanıcı grubunun bilgi ihtiyacına yönelik kaynakları belirlemek, kullanıcılara ilgili yönlendirmeleri yapmak gerektiğinde eğitim ve tanıtım desteği sunulması hizmetidir.

Bu hizmet kapsamında;

 • Kullanıcılar bilgi ihtiyacına göre bilgi kaynaklarına yönlendirilir,
 • Akademik dönem başlarında üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimize kütüphane tanıtım programları düzenlenir,
 • İnternet ve Elektronik bilgi kaynaklarımızın kullanımı ile ilgili eğitim programları düzenlenir, soru ve sorunlara yönelik hizmetler verilir,
 • Üniversite içi ve dışından kullanıcılarımızın web üzerinden e-posta yoluyla göndermiş olduğu sorulara cevap verilir.

KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİĞİ TAKİP SİSTEMİ (ILL)

(* Bu hizmetten sadece üniversitemiz akademik personelleri ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mensuplarının Yararlanma Koşulları

 • Bu hizmetle üniversitemiz kütüphanesinde bulamadığınız   yayınlar diğer üniversite kütüphanelerinden karşılanır ve sadece üniversite kütüphaneleri ile sınırlıdır.
 • Bu hizmetten sadece akademik personeller yararlanabilmektedir.
 • Kütüphanemizde arayıpta bulamadığınız kaynağı Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üyesi Üniversitelerden veya  YORDAMTOKAT,BLISSDiğer Üniv. Toplu Kataloglarda kayıtları bulunan üniversitelerin kataloglarından bularak talep edebilirsiniz.
 • Kullanıcılar tek istekte en fazla 3 kaynak isteğinde bulunabilir;
 • Ödünç istenen yayının geliş süresi yayını gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.
 • İstekler  Kütüphane Web Sayfasından “Kütüphane Hesabım” bölümüne kullanıcı adı ve şifrenizi girip kişisel sayfanızı açarak “Kütüphaneler arası Ödünç İstek (KAÖ İstek)” e-formu doldurularak yapılır.
 • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması, kısaltma kullanılmaması gerekir.  Eksik olarak doldurulan formlar işleme konulmaz. Bu durum kullanıcıya e-posta yolu ile bildirilir.
 • İstekte bulunan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.
 • Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • Kütüphaneler arası ödünç yayın sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masrafları istekte bulunan kullanıcı karşılar. (Fotokopi, posta ücreti vb.)
 • Bu hizmete ilişkin her türlü soru, sorun ve önerileriniziçin kutuphane@hku.edu.tr adresine posta gönderebilirsiniz.

 

Diğer Üniversite Kütüphanelerinin Yararlanma Koşulları

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım KütüphanesindenKütüphaneler Arası Ödünç Yayın isteğinde  bulunan Kütüphanelerin KİTS-Kütüphanelerarası Takip Sistemi aracılığı ile belirtilen kurallar kapsamında yayın talebinde bulunabilirler.
 • KİTS üyeliği olmayan Üniversite Kütüphaneleri ise https://kutuphane.hku.edu.tr internet adresinden,  Kütüphane Hesabından  özel oturum açarak kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifreyi kullanarak “Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın İsteği (KAÖ) Formunu”  doldurması gerekmektedir.
 • İlk defa Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım Kütüphanesi‘nden yayın isteyecek kütüphanelerin kutuphane@hku.edu.tr e-posta adresine başvurarak kullanıcı adı ve şifre alması gerekir.
 • Ödünç alma işlemlerinde “Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın İsteği (KAÖ) Formunu”   eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Formu dolduran kurum, kitabın kaybolması ya da hasar görmesi durumunda tüm sorumlulukları kabul eder. Üniversite kütüphaneleri 30 gün süreyle 3 kitabı ödünç isteyebilir.
 • İstek yapılan kitaplar ödemeli kargo ile gönderilir. Kargo ile ilgili tüm masraflar isteği yapan kütüphaneye aittir.
 • Danışma Kaynakları, Süreli Yayınlar, Ayırtılmış Kitaplar, Basılmamış Tezler, Görsel-İşitsel (DVD/VCD vs.) materyaller ödünç verilmez.
 • İhtiyaç duyulması halinde ödünç verilen yayın, iade tarihi dolmadan geri istenebilir.

MATERYAL İSTEĞİ

YAYIN SAĞLAMA

Üniversitemizde yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanması hizmetidir.

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi kütüphane üyesi tüm kullanıcılar yayın isteğinde bulunabilirler.
 • Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmeleri için kütüphaneye üye olmaları ve “Kütüphane Hesabı” açtırmaları gerekmektedir.
 • Yayın istekleri her yıl Şubat ve Haziran aylarında belirtilen son güne kadar yapılmalıdır. Diğer zamanlarda istenen yayınlar “Koleksiyon Geliştirme Politikası” kuralları kapsamında yayınların  aciliyeti ve talep sayısına göre değerlendirmeye alınır.
 • Kütüphane Hesabı olan kullanıcılar Kütüphane Web sayfasındaki “Kütüphane Hesabım” bölümüne kullanıcı adı ve şifrelerini girerek açılan sayfadaki “Eser İstek” veya “Ders Kitabı İstek” formlarından;
 • İstenecek yayınlar ders kitaplarına yardımcı, bilimsel ve kültürel içerikli kitaplar, görsel-işitsel (multimedya) ve süreli yayınlar ise “Eser İstek” bölümündeki,
 • İstenecek yayınlar derslerde okutulacak kitaplar ise “Ders Kitabı İstek” bölümündeki,
 • İstenecek yayınlar diğer üniversite kütüphanelerinden talep edilecekse “Kütüphanelerarası Ödünç (KAÖ) İstek” (bu hizmetten sadece akademisyenler yararlanabilir) formlarını eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.
 • Formlara girilmiş eksik bilgiler dikkate alınmaz.

GÖRME ENGELLİLER ODASI

Kütüphanemizden yararlanacak engelli kullanıcılarımıza verilen “Kütüphane Rehberlik Hizmeti” dir.

 • Görme ve bedensel engelli kullanıcı kütüphanedeki ilgili personel tarafından karşılanır, kütüphane kullanımında ve araştırmalarında refakat edilir.
 • Bu hizmetten yararlanmak isteyen engelli kullanıcılarımız kütüphaneye gelmeden önce aşağıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak randevu alabilirler.
 • Kütüphanemizde görme engelli kullanıcılar için ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Görme engelliler bölümünde tarayıcı ve bilgisayarlarda ekran büyütme ve ekran okuyucu programı bulunmaktadır.   e-posta : kutuphane@hku.edu.tr